Szczecin, 14 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie prowadzone w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie wpłynęły:

 • Część I - 4 oferty
 • Część II - 3 oferty
 • Część III - 4 oferty

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, Zamawiający ocenił i na tej podstawie wybrał ofertę Wykonawcy:

 • Część I - Biuro Obsługi Turystyki Ewa Pietkiewicz-Kamińska
 • Część II - brak rozstrzygnięcia (prowadzone będzie dodatkowe postępowanie)
 • Część III - Biuro Aktywnej Turystyki "Partner"

[pobierz protokół]

ue

pasek

Szczecin, 03 października 2013 r.

Rozstrzygnięcie

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie prowadzone w trybie konkurencyjnym na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecini wpłynęło 50 ofert (po jednej ofercie na każdą z 50 części).

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, Zamawiający ocenił i na tej podstawie wybrał oferty następujących wykonawców [czytaj więcej]

ue

pasek

Szczecin, 26 września 2013 r.

Z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy, ponownie zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • organizację i realizację dwóch wycieczek jednodniowych do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (część I)
 • organizację i realizację dwóch wycieczek dwudniowych do Bornego Sulinowa (część II)
 • organizację i realizację dwóch wycieczek dwudniowych do Wolina i Świnoujścia (część III)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 10 października 2013 roku o godzinie 16.00

Szczegółowa specyfikacja [pobierz]

Formularz ofertowy [pobierz]

Zapytania ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina (w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin) projektu "Lubię to - edukacja dla przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.)

 

pasek

Szczecin, 20 września 2013 r.

Rozstrzygnięcie

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie prowadzone w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie wpłynęły:

 • Część I - 1 oferta
 • Część II - 1 oferta
 • Część III - 1 oferta

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, Zamawiający ocenił i na tej podstawie wybrał ofertę Wykonawcy:

 • Część I - Biuro podróży AS
 • Część II - Biuro podróży AS
 • Część III - Biuro podróży AS

[czytaj więcej]

ue

pasek

Szczecin, 11 września 2013 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym na świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie [czytaj więcej]

ue

pasek

Szczecin, 4 września 2013 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym na świadczenie usługi polegającej na organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie [czytaj więcej]

ue

pasek

Lubię to - edukacja dla przyszłości

W okresie czerwiec 2013 - grudzień 2014 nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin (IV Liceum Ogólnokształące im. Bolesława Prusa) realizuje projekt "Lubię to - edukacja dla przyszłości".

Jego zasadniczym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez wdrożenie w IV LO tzw. "programu rozwojowego" skierowanego zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.

"Program rozwojowy" obejmie m.in.:

 • zajęcia wyrównawcze (dla uczniów słabszych), zajęcia rozwijające (dla uczniów bardziej uzdolnionych) z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, język angielski, niemiecki, francuski
 • warsztaty dziennikarskie (prasa, radio, telewizja)
 • warsztaty muzyczne
 • warsztaty teatralne
 • wycieczki edukacyjne (m.in. do Bornego Sulinowa, Przelewic, Wolina)
 • edukacyjne gry miejskie (podchody w przestrzeni miejskiej...)
 • warsztaty i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne
 • warsztaty i doradztwo zawodowe (tzw. Szkolny Ośrodek Kariery SzOK)
 • szkolenia dla nauczycieli
 • doposażenie szkoły (m.in. tablety, modele anatomiczne, zestawy chemiczne, tablica multimedialna, mikroskop z rzutnikiem, teleskop, GPS i wiele innych)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

CSR4students

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina z sukcesem zakończyło realizację kolejnego projektu poświeconego społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility)

Tym razem grupą docelową naszych działań byli studenci szczecińskich uczelni wyższych.

Aby CSR mogło stać się praktyką powszechnie stosowaną, wśród przyszłych przedsiębiorców, liderów biznesu, menedżerów firm i pracowników a także konsumentów należy wykształcić właściwą wiedzę i umiejętności.

Konsumenci odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu bodźców skłaniających przedsiębiorstwa do odpowiedzialnej postawy (świadoma konsumpcja, bojkoty konsumenckie).

Dlatego zależało nam na wzmacnianiu świadomości konsumentów, tu koncentrowaliśmy się na studentach, a także budowaniu wśród młodych ludzi fundamentów wiedzy na temat CSR możliwej do stosowania przez nich w przyszłym życiu zawodowym. Więcej o projekcie przeczytacie Państwo na stronie www.csr.szczecin.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007-2013 oraz Miasta Szczecin.

Ekonomiczne Gry Uliczne 2012 - Galeria zdjęć

Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kreatywni dla Szczecina zorganizował drugą edycję Ekonomicznych Gier Ulicznych.

EGU to ogólnopolski projekt, który ma na celu poszerzanie horyzontów młodych ludzi z zakresu ekonomii, bankowości i finansów. W trakcie gry uczestnicy zaliczają "punkty kontrolne", weryfikują swoją wiedzę, ale także poznają najciekawsze miejsca Szczecina.

Tegoroczna edycja odbędzie się 20 października 2012 r. Dowiedz się więcej [tutaj]

Zdjęcia z imprezy znajdziesz na naszym profilu na Facebooku [tutaj]

CSR – wspólna sprawa

Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina zrealizowało w okresie czerwiec-grudzień 2011 r, projekt „CSR – wspólna sprawa”. Jego celem było zwiększenie świadomości i kompetencji przedsiębiorców, pracowników oraz konsumentów z zakresu idei oraz narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility) oraz partnerstwa trójsektorowego. To pierwsza na taką skalę inicjatywa tego rodzaju w naszym mieście i regionie.

CSR to swoisty rodzaj innowacji w relacjach biznes i jego szeroko rozumiane otoczenie. Koncepcja społecznej odpowiedzialności zakłada, iż przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii rozwoju dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

W ramach realizowanego projektu odbyło się m.in.: 8 szkoleń, 50 spotkań informacyjnych, oraz dwudniowa konferencja poświęcona CSR. Owocem projektu było także unikatowe badanie „Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu” oraz przetłumaczenie i publikacja międzynarodowych norm i standardów działalności CSR.

W ramach planowanych spotkań z wiedzą o CSR dotarliśmy do blisko 1000 osób! Wiele więcej osób objęła natomiast bogata kampania promocyjna oraz specjalny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Bliższe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.biznesodpowiedzialny.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2007-2013, Miasta Szczecin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina poleca:

Konkurs fotograficzny „Język miasta” i prezentacja Artura Knypińskiego w Bibliotece Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego

Obrazy zatłoczonych ulic i ogrodów działkowych, obdrapanych bloków i zabytkowych rezydencji, zawieszonych pod niebem żurawi portowych i nabrzmiałych zielenią parków. Język miasta. Język Szczecina. Tego, który znasz, o którym możesz coś powiedzieć. Konkurs fotograficzny zorganizowany przez Bibliotekę Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego i Artura Knypińskiego odwołuje się także do Twojej znajomości języka angielskiego. Spraw, by tytuł zdjęcia przełamał wizualne przyzwyczajenia, zaprowadził w obszar nieoczekiwanych znaczeń, zaskoczył absurdalnością lub zachwycił prostotą. Jeszcze raz opowiedzmy sobie to miasto.

Prześlij nam do 19 września 2010 r.  jedno zdjęcie z podpisem w języku angielskim na adres: jezykmiasta@gmail.com

Prezentacja Artura Knypińskiego

24 września 2010 r. zapraszamy wszystkich do Biblioteki ACKJ, mieszczącej się przy ul. Wawrzyniaka 15 w Szczecinie. O godz. 18.00 ogłoszone zostaną wyniki konkursu oraz odbędzie się pokaz multimedialny Artura Knypińskiego. Tym razem zaprezentuje on swoje zdjęcia, które nawiązują do tematu konkursu, a także opowie w języku angielskim o wielu dalekich, wschodnich podróżach.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej Biblioteki: www.szczecin.librarynet.pl

Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach X Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki
www.stn.bg.szczecin.pl oraz Europejskiego Dnia Języków

 

Polecamy: Spotkanie „Niewidzialni” w Bibliotece ACKJ

21 kwietnia 2010 (środa), o godz. 15.00 w Bibliotece Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego odbędzie się spotkanie z młodymi poznańskimi dokumentalistami, którzy podczas kursu tańca dla niewidomych zrealizowali projekt artystyczny „Niewidzialni”.

Obejmuje on film autorstwa Katarzyny Gondek oraz dwie serie fotograficzne wykonane przez Andrzeja Dobosza i Jarka Piekarskiego. Prace te pokazują, jak wiele radości daje osobom niewidomym praca z ciałem oraz interakcja ze swoimi widzącymi partnerami w tańcu.

Podczas środowego spotkania będzie można poznać wiele ciekawych szczegółów dotyczących powstawania tego projektu, obejrzeć opatrzone komentarzem w alfabecie Braille`a fotografie oraz wzbogacony o audiodeskrypcję film dokumentalny. A dzięki zaproszonym do Biblioteki osobom niewidomym i słabowidzącym ze Szczecina
będzie to przede wszystkim szansa na zbliżenie się do ludzi, którzy codzienność doświadczają nieco inaczej.

Więcej o projekcie „Niewidzialni” można przeczytać na [stronie internetowej]

Kreatywne Miasta: Innowacja dla miejskich wyzwań

W dniach 21-23 marca 2010 w Warszawie, pod hasłem ‘Kreatywne Miasta: Innowacja dla miejskich wyzwań’, British Council organizuje warsztaty dla przedsiębiorców społecznych z całej Europy.

Celem warsztatów będzie wsparcie przedsiębiorców społecznych w skutecznym zarządzaniu ich przedsiębiorstwami. Informacje o tym przedsięwzięciu chcielibyśmy przekazać ludziom wdrażającym nowe pomysły (produkty, usługi i rozwiązania), które wypełniają lukę powstałą w wyniku niezaspokojonych do tej pory potrzeb społecznych. To właśnie takie jednostki wytwarzają dobra i świadczą usługi w ramach gospodarki rynkowej, jednocześnie zarządzając swoimi inicjatywami w taki sposób, aby zyskała na tym lokalna społeczność czy też całe społeczeństwo. Mogą to być pracownicy lokalnych samorządów wprowadzający w życie własne inicjatywy lub projekty, prowadzący przedsiębiorstwa lub po prostu aktywnie działający obywatele, postrzegający siebie samych, jako przedsiębiorców społecznych.

Kreatywne Miasta (Creative Cities) to międzynarodowy projekt stworzony i prowadzony przez British Council. Jego celem jest pokazanie ludziom w całej Europie, jak ogromną rolę kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność odgrywają w poprawianiu jakości ich życia, jako że to one właśnie sprawiają, że w miastach można lepiej żyć, pracować i bawić się.

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy będą wybierani na podstawie nadesłanych aplikacji (termin nadsyłania: 22 luty 2010)

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny można znaleźć na [stronie] Creative Cities

65 lat na scenie, 50 lat na scenach teatrów szczecińskich, wychowanka samego Juliusza Osterwy i koleżanka z ławki Andrzeja Łapickiego i Barbary Rachwalskiej – Maria Bakka to najstarsza, wciąż aktywna zawodowo, szczecińska aktorka.

Z okazji jubileuszu seniorki, 7 kwietnia 2009 roku w nowej siedzibie Teatru Kameralnego (dawny sklep "Desso" przy placu Żołnierza Polskiego), odbył sie specjalny kameralny benefis, w którym udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Kreatywni Dla Szczecina.
Nestorka szczecińskiej sceny zaprezentowała swój sztandarowy monodram "Zabawa w koty" Istvana Örkeny.

Spotkanie było okazją do złożenia na ręce aktorki specjalnego listu gratulacyjnego z podziękowaniami za dotychczasowy wkład w rozwój szczecińskiej sceny teatralnej oraz życzeniami zdrowia i dalszych sukcesów.

Maria Bakka urodziła się w 1922 r. w Warszawie. Eksternistyczny egzamin aktorski (pierwszy w powojennej Polsce) zdała w 1945 r., po studiach w tajnym Polskim Instytucie Sztuki Teatralnej. W Szczecinie Maria Bakka mieszka od 1959 r. Najpierw związana była z Teatrami Dramatycznymi, a po ich rozdzieleniu - z Teatrem Polskim. Grała m.in. Alinę w "Balladynie", Matkę w "Klątwie" oraz Anielę w "Ślubach panieńskich". (źródło: Kurier Szczeciński)

„Droga do wolności”

Droga Do WolnościSzanowni Państwo,
Z radością przyjęliśmy informację o nominowaniu Stowarzyszenia Kreatywni Dla Szczecina do prestiżowej  nagrody „Droga do wolności”, wręczanej w ramach plebiscytu organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Fundację Veritas.

Sam fakt zestawienia naszej, relatywnie młodej, organizacji z instytucjami pokroju Książnicy Pomorskiej, 13 Muzami, XIII LO  czy Uniwersytetem Szczecińskim jest dla nas wielka dumą i zachętą do dalszej wytężonej pracy. O szczegółach można przeczytać [tutaj]

[ZOBACZ WIĘCEJ]

We Love Szczecin - Kreatywni Dla Szczecina

...................................................................................................

 
Copyright © 2013 Stowarzyszenie Kreatywni Dla Szczecina. Wszystkie prawa zastrzeżone.